Strategija razvoja će odrediti kakvu Kalesiju želimo

Općina Kalesija je jedna od 18 lokalnih zajednica u BiH uključenih u MEG projekat, koji realizira Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH), a finansiran od strane Vlade Švicarske.

Prema prvim procjenama, u Kalesiji je napravljen mali pomak u odnosu na početno stanje, nakon pristupanja MEG projekatu. Međutim, da bi Kalesija postigla rezultate, koji bi je svrstali u grupu uspješnijih lokalnih zajednica, potrebno je još mnogo rada i zalaganja, kazali su predstavnici UNDP-a, Siniša Ubiparipović i Snežana Mišić prilikom razgovora sa načelnikom Seadom Džafićem.

Prvi korak koji bi Kalesija morala napraviti na tom putu je donošenje Strategije razvoja, koja će biti vodilja budućeg usmjerenja općine Kalesija i koja će biti usaglašena sa kapitalnim investicijama.

S obzirom da se radi o jednom od najvažnijih strateških, razvojnih, dokumenata proces izrade Strategije će trajati najmanje šest mjeseci.

Općinski načelnik Sead Džafić je izrazio želju da se kvalitetno i krajnje odgovorno pristupi izradi Strategij koja će definisati buduće smjernice razvoja općine Kalesija. Dodao je da se Strategijom mora odrediti pravac kojim će Kalesija ići i kakvu lokalnu zajednicu želimo.

Govoreći o značaju MEG projekta, predstavnici UNDP-a su naglasili da će se kroz ovaj projekat, u koji su uključene sve općinske Službe, definisati i otkloniti stvarni problemi i prepreke u radu općinske administracije. Važno je napomenuti da se kroz MEG projekat boduje rad Organa uprave i da se periodično prezentiraju rezultati rada u svim oblastima.

Općine kod kojih bude vidljiv napredak bit će nagrađene grant sredstvima u maksimalnom iznosu do 160 000 CHF. Pored toga, općine sa boljim rezultatima u MEG projektu će lakše i brže osigurati sredstva kroz razne projekte domaćih i međunarodnih fondova.

Također, MEG projekat će podržati kreiranje sinergije između općina, poslovnog sektora, ministarstava na entitetskim i kantonalnim nivoima, udruženjima i profesionalnim mrežama.

Istanuto je da će najveću korist od učešća u MEG projektu imati građani kroz poboljšanje rada lokalnih službi, mogućnosti za zaposlenja, kao i bolje uvjete za razvoj privrednog sektora.