Osnovana Mreža praktičara za upravljanje lokalnim razvojem

U Sarajevu, je osnovana Mreža praktičara za upravljanje lokalnim razvojem u svrhu razmjene dobrih praksi i umrežavanja članica Saveza opština/općina gradova RS-a i Federacije BiH.

Savez općina i gradova Federacije BiH i Savez opština i gradova Republike Srpske organizirali su osnivački sastanak na bazi izraženih potreba iz svakodnevne prakse službenika koji rade na poslovima lokalnog razvoja.

Tokom osnivačkog sastanka predstavnici iz 70 općina/opština i gradova potpisali su i Deklaraciju o osnivanju Mreže praktičara za upravljanje lokalnim razvojem kojom su izrazili zajedničku orijentaciju praktičara sa lokalnog nivoa ka izgradnji funkcionalne Mreže, koja će doprinositi unapređenju stručnih kapaciteta, te učinkovitijeg upravljanja lokalnim razvojnim aktivnostima u BiH.

Deklaraciju u ime Općine Kalesija potpisao je direktor Agencije za razvoj Općine Kalesija mr sc Edin Glogić, dipl oec.

Uz razmjenu dobrih praksi i umrežavanje, Mreža će omogućiti članicama saveza da prioritetna pitanja zajednički adresiraju prema višim nivoima vlasti, stručnoj javnosti kao i međunarodnim organizacijama aktivnim na lokalnom nivou.

Mreža praktičara za upravljanje lokalnim razvojem će djelovati kao neformalno savjetodavno tijelo članica saveza, koje ima za cilj unaprijeđenje primjene regulatornog i metodološkog okvira, stručnog znanja i dobrih praksi iz domena razvojnog planiranja i realizacije prioriteta, te izvještavanja o ostvarenim razvojnim rezultatima jedinica lokalne samouprave.

Podršku radu Mreže praktičara za upravljanje lokalnim razvojem u BiH pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a u BiH.