Poslovnik o radu Općinskog vijeća

poslovnik_ov

poslovnik_ov_odluka_1

poslovnik_ov_odluka_2