Poziv bivšim borcima Armije RBiH i Vojske RS-a da prijave lokacije mina na Visu

Prije nekoliko dana Oružane snage BiH počele su sa deminiranjem terena na lokalitetu Vis u ukupnom iznosu od 2.380.837 m2, a isto će ukoliko vremenski uslovi dozvole biti završeno do kraja septembra ove godine.

Iz Civilne zaštite općine Kalesija pozivaju sve bivše borce Armije RBiH i Vojske RS-a, lovce i druge koji su u ratnom i poratnom vremenu na lokalitetu Visa, Jelobrdskog luga pa sve do Gojčina uočili ili imali priliku da se susretnu sa minama koje su postavljene tokom posljednjeg rata istu lokaciju prijave općinskom koordinatoru za deminiranje i po mogućnosti da istu sa sigurne distance pokažu kako bi demineri Oružanih snaga BiH lakše i sigurnije izvršili sistematsku istragu sumnjivih površina.

Sve informacije i saznanja ili eventualne zapisnike o postavljanju minskih polja mogu se dostaviti putem broja telefona 061 868 143 Fikret Križevac ili lično u Službi Civilne zaštite općine Kalesija.