Zašto je opozcija u Općinskom vijeću Kalesija protiv građana i projekata?

Na posljednjoj 15.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija petnaest vijećnika Mensur Hukić, Enes Idrizović, Mujo Kadić, Huso Atlagić, Senad (Šaban) Šmigalović, Galib Softić, Damir Džafić, Armin Karić, Nejra Mujanović, Elvir Brkić, Jasmin Osmančević, Rašid Vildić, Semir Mujkanović, Armin Hodžić i Sejfo Trgovčević podržali su Odluku o izmjenama i dopunama odluke o Budžetu za 2018.godinu u kojoj stoji da je Budžet za ovu godinu 11.942.778 KM.

Riječ je o uvećanom Budžetu u odnosu na onaj ranije u iznosu od 1.416.846 KM. Prema riječima šefa u Službi za budžet i privredu Općine Kalesija Abdulaha Gutića riječ je o razvojnom budžetu u kojem su predviđena sredstva za mnoge projekte koji se tiču građana naše općine.

U vrijeme dok se glasalo o ovom dokumentu koji je bitan za realizaciju svih projekata, od opozicionih vijećnika u sali su jedino ostali samostalni vijećnici Kluba za bolju Kalesiju Muju Mujkić i Damir Husić koji su bili suzdržani, dok su vijećnici SDA bili ispred sale Općinskog vijeća, čime su ustvari pokazali da su protiv Budžeta i protiv građana i projekata.

Hasiba Kurtić vijećnica Stranke demokratske akcije za govornicom je kazala da neće podržati Budžet iako je u istom predviđeno 417.496 KM za izgradnju kanalizacione mreže u Prnjavoru mjestu odakle je ona kao i 8.000 KM za vodovod u ovom naselju.

Nermin Mešić vijećnik SDA iz Rainaca Gornjih nije glasao za izdvajanje 70.000 KM za vodovod u Raincima Gornjim, kao ni za uređenje dijela sekundarne fekalne kanalizacije pored pješačke staze Rainci Gornji-Petrovice.

Dina Šmigalović SDA iz Tojšića nije podržala projekte kao što su vodovod Babajići-Kundakovići u iznosu od 24.510KM, izgradnja ambulante u Tojšićima u iznosu od 150.300 KM, vodovod Kovačevići 60.000 KM., sanaciju klizišta u Kikačima u Mujanovićima u iznosu od 5.000 KM.

Fadil Alić samostalni vijećnik u Općinskom vijeću iz MZ Sarači-Lipovice nije podržao projekat sanacije klizišta u Lipovicama, kao ni Damir Husić (Klub za bolju Kalesiju) koji je bio suzdržan kada se o ovome glasalo.

Samostalni vijećnik Mujo Mujkić iz Kalesije Gornje (Klub za bolju Kalesiju) ostao je suzdržan kada se glasalo o izdvajanju sredstava za popravku puta u Mahmutovićima 15.000 KM, projektu kanalizacije u Kalesija centru 140.000 KM, unapređenju proizvodno-poslovne zone u Ćeteništima 151.000 KM, vodosnabdijevanje istočnog dijela općine 200.000 KM ali i uređenja prostorija u MZ Brda gdje planirano 6.000 KM.

Nihad Hamzić iz Jajića također samostalni vijećnik Kluba za bolju Kalesiju nije podržao projekat od 300.000 KM a tiče se završetka radova na izgradnji sportske dvorane, vodovoda u Hrasnu Donjem u iznosu od 44.100, renoviranja i sanacije školskih objekata u iznosu od 135.000 KM.

I vijećnik Adnan Kamerić (SDA) iz Miljanovaca nije bio u sali Općinskog vijeća Kalesija u vrijeme glasanja o Budžetu za 2018.godinu i projektima koji će donijeti dobro građanima koji žive na području općine Kalesija.

Pomenuti vijećnici iz opzicije svojim glasanjem bili su protiv nabrojanih ali i ovih projekata

 • Vodovod kolektivno naselje Jeginov Lug 7.000 KM
 • Izgradnja puta Dubnica-Hrasno 50.000 KM
 • Renoviranje ambulante u Gojčinu 5.000 KM
 • Regulacioni planovi poslovna zona Kalesija Grad i Krušik I i II 11.500 KM
 • Izrada Regulacionog plana Poslovne zone Kalesija 18.800 KM
 • Izmjena i dopuna Regulacionog plana Južna i Sjeverna zona Kalesija 13.800 KM
 • Izrada eksploaticionog bunara BK4 7.000 KM
 • Proširenje kapaciteta izvorišta Krušik 200.000 KM
 • Projekat dekarbonizacije na fabrici vode Krušik 68.000 KM
 • Izgradnja potisnog cjevovoda Krušik-Rezervoar Džafići 60.000 KM
 • Izgradnja puta Omega-Drvenički Lug 300.000 KM
 • Izrada horizontalne i vertikalne signalizacije u gradu 7.000 KM
 • Saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća na objektima 60.000 KM
 • Izrada studije izvodnjivosti za gradsku toplanu 44.000 KM
 • Sportska udruženja 215.000 KM
 • Asfaltiranje lokalnih puteva 510.000 KM
 • Rekonstrukcija puta Vukovije-Krivača 292.000 KM

Općinski načelik Sead Džafić ističe da su ovi projekti od izuzetnog značaja za Kalesiju, a da su vijećnici izabrani od građana da ih predstavljaju, a ne da glasaju protiv njih.

On ističe da vijećnici iz opozicije na ovaj način pokazuju da im nije stalo do građana nego samo do lične promocije. Načelnik Džafić je pozvao vijećnike da rade u interesu građana i da projekte koji su za njihovo dobro podrže kako bi se što prij krenulo u realizaciju projekata.