Preliminarna lista dobitnika novih stambenih objekata i sanacija objekata na području Kalesije

UNDP u saradnji sa Općinom Kalesija u oktobru 2017.godine raspisao je Javni poziv za odabir korisnika za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014.godine. Riječ je o projektu “Projekat za oporavak od poplava” koji finansira Evropska unija.

Javni poziv bio je otvoren je za gradove/općine: Cazin, Doboj Istok, Domaljevac – Šamac, Goražde, Gračanica, Kakanj, KALESIJA, Maglaj, Odžak, Orašje, Sapna, Srebrenik, Tešanj, Travnik, Tuzla, Vareš, Vogošća, Zavidovići, Zenica i Žepče.

Komisija za odabir korisnika a područja općine Kalesija, završila je svoj posao te objavila premiliminarnu rang listu korisnika koji će dobiti izgradnju novih stambenih objekata na području naše općine, ali i preliminarnu listu korisnika koji će dobiti sanaciju stambenih objekata.

Preliminarna rang lista za izgradnju novih stambenih objekata:

Redni broj

Prezime

Ime oca

Ime

Adresa

Bodovi

1

Nišić

Selmo

Fatima

Hrasno Donje

12

2

Halilović

Salih

Halil

Zukići 77

12

3

Imamović

Suljo

Suljo

Lipovice bb

11

4

Mujkanović

Himzo

Mirsad

Seljublje 21

10

5

Zejnilović

Ibro

Sulejman

Paraći bb

10

6

Salčinović

Abdurahman

Enver

Donje Hrasno, Horozovina

9

7

Zejnilović

Ahmet

Avdo

Donje Hrasno, Paraći

8

8

Mujanović

Mustafa

Fehim

Kikači

8

9

Salkić

Alija

Kadira

Horozovina

7

10

Karić

Hasan

Rešid

Kikači, Kundokovići bb

5

11

Hadžić

Mujo

Omer

Seljublje

5

12

Zejnilović

Ibro

Refik

Hrasno Donje

5

13

Ikanović

Sulejman

Avdo

Hrasno Donje

5

14

Bureković

Halil

Hasan

Hradno Donje, Paraći

4

15

Mujanović

Salih

Jusuf

Kikači

3

16

Barčić

Salih

Nezir

Petrovice Gornje

3

17

Hercegovac

Ibro

Fatima

Hrasno Donje, Horozovina

3

Preliminarna rang lista za sanaciju objekata na području Kalesije

Redni broj

Prezime

Ime oca

Ime

Adresa

Bodovi

1

Salčinović

Alija

Vahid

Hrasno Donje, Horozovina 30, Tojšići

9

2

Nišić

Šahbaz

Hajrija

Hrasno Donje bb

4

3

Kamerić

Omer

Nijaz

Miljanovci

4

Na rezultate preliminarne liste aplikanti mogu uložiti prigovor, u roku od 14 dana od dana objave preliminarne liste. Prigovori se predaju u prostorijama općinske uprave u pisanoj formi. Za svaki zaprimljeni prigovor opštinska/gradska služba je dužna izdati potvrdu o prijemu dokumenta. Dobijenu potvrdu je neophodno sačuvati kao dokaz o uloženoj žalbi.

Komisija za odabir će obavijestiti podnositelja prigovora o donesenoj odluci po prigovoru pismenim putem i utvrditi konačnu rang listu odabranih korisnika u roku od 7 dana po isteku žalbenog roka.