U zgradi Općine Kalesija predavanje o ravnopravnosti spolova

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH i uz podršku Švedskog donatorskog Projekta izgradnje kapaciteta i procedura u zemljišnoj administraciji BiH (CILAP),

Pozivamo građane sa područja Općine Kalesija na javno predavanje o ravnopravnosti spolova u uknjižbi bračne stečevine i sticanja prava vlasništva nasljeđem.

Predavanje će se održati u prostorijama Općine Kalesija dana 22.03.2018. godine (četvrtak), sa početkom u 12 sati.

Prisutnima će se obratiti direktorica CILAP projekta, gospođa Anđa Zimić, a predavači su:

  • Jasminka Suša, voditeljica grupe “Integracija rodne ravnopravnosti u zemljišnoj administraciji”-Sekretar FGU;
  • Nefisa Dobrača-Mahmutagić, članica grupe “Integracija rodne ravnopravnosti u zemljišnoj administraciji”, stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove FGU;
  • Edna Hadžibegić, konsultantica RERP projekta.