Sutra obustava saobraćaj u centru Kalesije

Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu općine Kalesija postupajući po službenoj dužnosti u postupku izadavanja saglasnosti za izmjenu režima saobraćaja na osnovu člana 8. Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na području općine Kalesija (“Službeni glasnik općine Kalesija” 4/18) Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu  i z d a j e :

                                                           S A G L A S N O S T

                                               za izmjenu režima saobraćaja

  1. Ovom saglasnosti utvrđuje se privremena izmjena režima saobraćaja u gradskim ulicama Patriotske lige, Trgu Šehida i Ul. Zlatnih Ljiljana u Kalesija Gradu u smislu zabrane saobraćaja za sva motorna vozila i parkiranja svih vozila na platou parkinga na Trgu Šehida u cilju postizanja pune bezbijednosti učesnika manifestacije dočeka nove 2020.godine na otvorenom u Gradu Kalesija.
  2. Ovom saglasnosti privremeno prestaje da važi postojeći režim dvosmjernog saobraćaja a uvodi se režim potpune zabrane saobraćaja u Ul.Patriotske lige i Ul.Zlatnih Ljiljana dok se zabranjuje parkiranje svih vozila na parking prostoru na Trgu šehida u vremenu od 12:00 sati na dan 31.12.2019.godine do 01:00 sat sati na dan 01.01.2020.godine.

Potpuna zabrana saobraćaja se odnosi na Ul. Pateriotske lige u dijelu od raskrsnice sa Ul.Senada Požegića (raskrsnica prema Domu zdravlja) do raskrsnice sa Ul.Žrtava Genocida u Srebrenici (raskrsnica kod UNI kredit banke), u ulici Zlatnih Ljiljana od početka ulice kod Trga Šehida do južnog ugla  ZPC-a smještenog oko BKC-a Alija Izetbegović, dok se zabranjuje parkiranje bilo kojih vozila na parkingu platoa Trga Šehida.

3. Postavljanje odgovarajućih obilježavajućih traka na mjestima početka i završetka zabrane saobraćaja u navedenim ulicama izvršit će KP “Komunalac” Kalesija u vrijeme navedeno u stavu 2. ove saglasnosti.

4. O novom režimu saobraćaja u ulicama iz stava 1. ove saglasnosti Služba će učesnike u saobraćaju obavijestiti putem sredstava javnog informisanja dok će se za provođenje ove saglasnosti u navedenom terminu starati pripadnici Policijske uprave Kalesija.

5. Ova saglasnost stupa na snagu danom donošenja a počet će se primjenjivati dana 31.12.2020.godine u 12:00 sati  i neće se objavljivati u javnim i službenim glasilima.