U okviru manifestacije „Voda za sve“ na rijeci Spreči zasađeno drveće

Općinski načelnik Sead Džafić i načelnik opštine Osmaci (Republika Srpska) Ljubo Petrović danas su na obali rijeke Spreče, tačnije pored mosta „Sead Džafić“ i dječijeg parka zasadili veći broj stabala u sklopu manifestacije „Voda za sve“ a koja u fokusu ima zaštitu rijeke Spreče i jezera Modrac.

Rijeka Spreča izvire na teritoriji naše opštine i zaista mi se trudimo da štoviše zaštitimo ovu rijeku jer ona je izvor života. Drvo koje sam danas zajedno sa načelnikom Kalesije zasadio je drvo budučnosti i drvo koje simbolizira saradnju Osmaka i Kalesije i ta saradnja će biti i u narednom periodu, kazao je Ljubo Petrović načelnik Osmaka u svome obraćanju.

Ovo je jedna divna priča i zaista mi je drago što na obalama rijeke Spreče imamo danas mališane iz šest općina i osam škola koji su u sklopu projekta „Dobre vodne komšije“ ranije radili na očuvanju rijeke Spreče. Tačnije oni su i uspostavili to da se 25.septembar obilježava kao Dan rijeke Spreče. Ja kao načelnik ću uvijek davati podršku projektima koji za cilj imaju očuvanje životne sredine. Spreču trebamo sačuvati i u Spreču trebamo vratiti život, odnosno riblji fond kako bi buduće generacije ovdje dolazile i uživale, istakao je načelnik Sead Džafić.

Ovaj svečani skup je dio aktivnosti projekta Eko BiH koji finansira Evropska unija kroz program Podrške civilnom društvu i medijima. Cilj projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite okoliša/ životne sredine za uključivanje u proces kreiranja, sprovođenja i monitoringa sektorskih strategija i politika iz oblasti okoliša/životne sredine i klimatskih promjena, kao i uključivanje u procese donošenja odluka u vezi sa EU integracijama.

Projekat realizira Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle u partnerstvu sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke i Aarhus Centrom Sarajevo.