Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2017. godinu

Vijećnici u Općinskom vijeću Kalesija u nastavku 7.redovne sjednice usvojili su Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2017. godinu.

Naime, usvojeni Budžet za period I-XII 2017.godine iznosi 10.006.714 i veći je za 306.983 KM u odnosu na prethodni usvojeni od strane Općinskog vijeća.

Svih 306.983 KM usmjereno je u kapitalne projekte koji su za dobrobit građana Kalesije. Po prvi put i Amandmani opozije u Općinskom vijeću uvršetni su u Budžet ali kao prijedlog predlagača, čime su postali i sastavni dio Budžeta.

Tako će u članu 4. razdjel 2. Općinski načelnik ekonomski kod 615117 – asfaltiranje lokalnih puteva u iznosu od 160.000 KM umanjiti se za 28.000 KM, a navedena sredstva prebaciti na nove stavke:

  • sanacija krova u Osnovnoj školi Memići u iznosu od 5.000 KM
  • renoviranje ambulante u Gojčinu u iznosu od 5.000 KM
  • popravka puta u Mahmutovićima u iznosu od 15.000 KM
  • ulična rasvjeta u Hemlijašima u iznosu od 3.000 KM

Usvajanjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2017. godinu, vijećnici su omogućili funkcionisanje rada Općinskih službi i realizaciju projekata za dobrobit svih građana Kalesije.