Zdenko Tadić i načelnik Sead Džafić podržali ideju o osnivanju Vatrogasne jedinice TK-a

Općinu Kalesija danas je posjetio Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla koji se sastao sa načelnikom Seadom Džafićem, pomoćnikom načelnika Zijadom Kulanićem i komandirom Vatrogasne jedinice Kalesija Fikretom Križevcem.

Na sastanku se razgovaralo o poboljšanju sistema zaštite i spašavanja, uslovima za rad i opremljenosti Službe civilne zaštite općine Kalesija. Posebno je bilo riječi o organizovanju Vatrogasne jedinice na prostoru Tuzlanskog kantona i načinu funkcionisanja Vatrogasne jedinice Kalesija.

Zdenko Tadić je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim stepenom saradnje sa Službom civilne zaštite općine Kalesija i obećao pomoć u daljem radu.

„Ovo je prvi put da sam došao kod novog načelnika i prilika da razgovaramo o funkcinisanju sistemu zaštite i spašavanja, ali i civilne zaštite koja je nositelj ovog sistema. Moja je želja se civilna zaštita općine Kalesija nastavi graditi na način kao što se do sada gradila, da u okviru te Službe bude izgrađen sistem zaštite i spašavanja, a da oni budu odgovorni za provođenje tog sistema, sa svim drugim Službama općine Kalesija. Kantonalna uprava civilne zaštite ima i zakonsku obavezu da im pomogne i mi ćemo nastojati da im olakšamo rad. Načelnik Džafić, koji dolazi iz drugog sistema nego što je ovaj, ima puno novih ideja i nadam se da ćemo u saradnji sa drugim načelnicima doći do kompromisnog rješenja. Posebno se to odnosi na ideju o osnivanju zajedničke Vatrogasne jedinice Tuzlanskog kantona, čime bi se sistem zaštite od požara objedinio na nivou TK-a“, kazao je Tadić. Dodao je da je za ovu ideju jako bitan stav Vlade TK-a koja bi, najvećim dijelom, trebala da finansira jedan takav projekat.

Načelnik Sead Džafić je naglasio da uposlenici Službe civilne zaštite i vatrogasci moraju biti angažirani i na drugim poslovima, kada nemaju intervencija, ali je pohvalio njihov rad tokom zimskog održavanja lokalnih puteva.

„ Dolazim iz realnog sektora gdje je nezamislivo da dobijete platu a da ništa ne radite ili da jako malo radite. Za pohvalu je angmažman Službe civilne zaštite Kalesija tokom zimske sezone, kada su uspjeli očistiti sve lokalne puteve i pri tome uštedjeli 30 hiljada maraka, u odnosu na protekle godine. Složili smo se u ideji da je potrebno organizovati kantonalnu Vatrogasnu jedinicu, koja bi bila profesionalno osposobljena i opremljena sa svim sredstvima koja su im potrebna za rad“, rekao je načelnik Džafić.

Učesnici sastanka su se složili da će ideja o osnivanju Vatrogasne jedinice TK-a jako teško biti prihvaćena od nadležnih institucija koje bi trebale finansijski podržati projekat, ali da treba nastojati da se iznađe model koji će biti prihvatljiv za lokalne zajednice, ali i više nivoe vlasti.