Čestitka načelnika i predsjedavajućeg OV Kalesija za Dan armije RBiH

Na današnji dan prije 27.godina od pripadnika Teritorijalne odbrane i Patriotske lige formirana je vojna formacija Armija Republike Bosne i Hercegovine.

15.april 1992. godine je jako bitan datum za historiju naše domovine, jer da nije formirana Armija RBiH danas sigurno ne bi imali slobodu i državu u granicama Drina na istoku, Una na zapadu, Sava na sjeveru te Jadransko more na jugu.

Armija Republike Bosne i Hercegovine je priča o znanim i neznanim junacima, herojima, patriotama i ljudima koji su stali na put daleko nadmoćnijem neprijatelju i kojem su na častan vojnički način nanosili poraze.

Naša obaveza je da o hrabrim podvizima Armije Republike Bosne i Hercegovine pričamo mlađim naraštajima, da pričamo o časnoj i poštenoj borbi koja je sačuvala domovinu Bosnu i Hercegovinu.

Svim pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, porodicama šehida i palih boraca, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i veteranima Armije Republike Bosne i Hercegovine i svim građanima čestitamo 15. april-Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Općinski načelnik Sead Džafić i predsjedavajući Općinskog vijeća dr. Enes Idrizović