Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Ministar Zoran Jovanović boravio u radnoj posjeti Općini Kalesija

Datum: 16.02.2018. 15:08

Kantonalni ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Zoran Jovanović boravo je danas u radnoj posjeti Općini Kalesija gdje se sastao sa načelnikom Seadom Džafićem i njegovim saradicima, a tema razgovora bila je oblast socijalne zaštite i povratak Srba na ova područja. 

Prema riječima ministra Zorana Jovanovića on je zadovoljan današnjom posjetom jer je sa načelnikom razgovarao o konkretnim stvarima kada su u pitanju nadležnosti ovog ministarstva na čijem je čelu te su dogovoreni koraci za naredni period kada je u pitanju saradnja. 

Načelnik je razuman čovjek, operativac kao što sam i ja i danas smo dogovorili da zajednički nastupimo prema većim nivoima vlasti kada su u pitanju određeni projekti i mislim da ćemo napraviti dobrog posla u ovoj godini rekao je Jovanović. 

Općinski načelnik Sead Džafić ministra je upoznao sa aktivnostima koje čini kada je u pitanju pomoć povratnicima, ali i kada je u pitanju jednokratna novčana pomoć kao vid davanja koja ide prema socijalno ugroženom stanovništvu naše općine. 

On je istakao da su značajna sredstva u prošloj godini uložena u oblast infrastrukture prema povtratničkim naseljima, a u ovoj godini u planu je realizacija još tri ili četiri projekta koji će poboljšati uslove života povratnika. 

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i povratak u prošloj godini u socijalna davanja na području naše općine izdvojilo je oko 1.7 miliona KM, a prema obećanju resornog ministra u ovoj godini ta sredstva će biti još veća. 

Sastanku je prisustvovao i Izet Hadžić direktor Centra za socijalni rad Kalesija koji je ministra upoznao sa problemima sa kojima se susreću prilikom dodjele socijalnih pomoći, ali i sa projektima koje provodi ova ustanova uz podršku općinskog načelnika Seada Džafića. 

Hata Mujčinović šefica u Službi za društvene djelatnosti i opću upravu kazala je da Općina Kalesija ulaže velike napore da obezbjedi stambeno zbrinjavanje za porodice koje su u stanju socijalne potrebe, podcrtavši da u Jeginovom Lugu ima smještajnih kapaciteta, ali da očekuje pomoć Ministarstva kako bi se sanirala putna komunikacija prema ovom naselju. 

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map