Švicarska ambasada objavila Poziv za dostavljanje prijedloga za Male akcije u kulturi

Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini objavila je Poziv za dostavljanje prijedloga za Male akcije u kulturi koji će biti podržan kroz grantove za Male akcije Švicarskog programa saradnje u Bosni i Hercegovini.

Cilj Švicarskog programa saradnje u Bosni i Hercegovini je da kroz grantove za Male akcije u kulturi podrži akcije, koje su kreativne, usmjerene na promjene i društveno relevantne, te koje se u idealnom slučaju mogu realizovati u roku od godinu dana ili najkasnije do 31.01.2019. godine.

Maksimalni raspoloživi iznos kontribucije je 15.000 KM. Viši iznosi se mogu razmotriti za projekte čiji cilj su strateške intervencije, koje mogu doprinijeti razvoju kulturne politike zemlje i imaju potencijal za postupno širenje. Finansijski ili nenovčani doprinos od strane podnosioca prijave (najmanje 15 % ukupnog budžeta) smatra se obaveznim.

Svaka organizacija ili ustanova može dobiti sredstva samo za jedan projekat u tekućoj fazi grantova za Male akcije (2017.-januar 2019.).

Ustanove kulture i nevladine organizacije zainteresirane za Poziv više infomacija i obrasce za prijavu mogu pronaći na linku: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/svicarska/kultura.html