Javni poziv za prikupljanje arhivske građe

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06) i člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) Općinski načelnik Kalesija, dana 09.03.2017. godine, o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV

U cilju opremanja i otvaranja Spomen sobe posvećene kalesijskim borcima iz vremena agresije na BiH 1992 – 1995. godine, općina Kalesija objavljuje javni poziv za prikupljanje arhivske građe iz tog perioda.

S tim u vezi, pozivamo sve građane, pravne subjekte, javne ustanove i preduzeća, privredna društva, da nam ustupe ratne fotografije, ratne dnevnike, zvanične i lične, sve vrste dokumenata: odluke, naredbe, rješenja, ratne karte, naoružanje ručne izrade koje je korišteno na početku agresije, oštećeno naoružanje, lično ili zarobljeno hladno oružje, municija svih kalibara i dijelovi granata koje su padale po Kalesiji, zarobljeni dijelovi opreme agresorskih vojnika (šljemovi, uniforme, okviri za municiju, amblemi kalesijskih ratnih jedinica, uniforme kalesijskih ratnih jedinica, novinski članci iz ratnog perioda, predmeti koji su se koristili u toku agresije, poput mašinice ručne izrade za motanje cigara i bilo koji drugi predmet ili dokument koji će čuvati uspomenu na herojske dane otpora.

Sva zaprimljena građa bit će popisana i evidentirana, uz navođenje davaoca određenog eksponata. Vlasnici ratnih fotografija i ratnih dokumenata, ako žele zadržati originale, iste nam mogu ustupiti da bismo izvršili njihovo skeniranje i snimanje u digitalnoj formi.

Svi eksponati se mogu dostaljati svaki radni dan u prostorije JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.

Ukoliko je građanima problem prevoz i dostava tražene građe, možete pozvati na kontakt telefon broj: 035-631-881, kako bismo organizirali preuzimanje građe.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić