U petak počinje javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Kalesija za 2021.godinu

U skladu sa odredbama člana 18. Zakona o budžetima (“Sl.novine FBiH” broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 25/18), Odluke o javnim raspravama u Općini Kalesija («Sl. glasnik općine Kalesija» br. 3/04) i Zaključka Općinskog vijeća Kalesija broj: 01-04-689/21 od 19.02.2021. godine, Općinski načelnik upućuje :

JAVNI POZIV
za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2021. godinu

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica za učešće u javnoj raspravi o ovom važnom dokumentu za funkcionisanje i razvoj općine Kalesija, da prisusustvuju zborovima građana u mjesnim zajednicama i daju svoj doprinos što kvalitetnijoj izradi ovog značajnog dokumenta.

Javna rasprava će se održati po slijedećem rasporedu:

Red.br.Mjesna  zajednica       DatumVrijemeProstorija
  1MEMIĆI26.02.2021.petak16,00Dom kulture Memići
  2BRDA26.02.2021.petak16,00Dom kulture Memići
  3BULATOVCI26.02.2021.petak16,00Dom kulture Memići
  4ZUKIĆI26.02.2021.petak16,00Dom kulture Memići
  5JAJIĆI26.02.2021 petak16,00Dom kulture Memići
  6TOJŠIĆI02.03.2021 utorak16,00JU OŠ Tojšići
  7JEGINOV LUG02.03.2021 utorak16,00JU OŠ Tojšići
  8KIKAČI02.03.2021.utorak16,00JU OŠ Tojšići
  9PETROVICE GORNJE02.03.2021.utorak16,00JU OŠ Tojšići
10VUKOVIJE DONJE03.03.2021.srijeda16,00MZ Vukovije D.
11VUKOVIJE GORNJE03.03.2021.srijeda16,00MZ Vukovije D.
12RAINCI GORNJI04.03.2021.četvrtak16,00Dom kulture Rainci G.
13SARAČI-LIPOVICE04.03.2021.četvratk16,00Dom kulture Rainci G
14KALESIJA CENTAR05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
15DUBNICA05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
16PRNJAVOR05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
17MILJANOVCI05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
18KALESIJA GORNJA05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
19GOJČIN -JELOVO BRDO05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
20HRASNO GORNJE08.03.2021.ponedeljak16,00Čitaonica Hrasno D.
21HRASNO DONJE08.03.2021.ponedeljak16,00Čitaonica Hrasno D.
22SELJUBLJE08.03.2021.ponedeljak16,00Čitaonica Hrasno D.
23RAINCI DONJI09.03.2021.utorak16,00Čitaonica Rainci D
24ZATES09.03.2021.utorak16,00Čitaonica Rainci D.

Svoje prijedloge ,mišljenja i sugestije sva  zaintersovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu Budžeta Općine Kalesija za 2021.godinu Službi za privredu i budžet u periodu javne rasprave zaključno sa 10.03.2021.godine putem pošte, e-mailom na opcina@kalesija.ba ili lično na zborovima građana po mjesnim zajednicama.Potreban materijal zainteresovana lica mogu preuzeti kod Sektara u Kalesija. Radi adekvatne organizacije, a u cilju poštivanja higijensko-epidemoloških mjera pozivaju se sva zainteresovana prava i fizička lica da svoje prisustvo na javnim raspravama blagovremeno prijave uredu sekretara Vijeća Mz na broj tel.035-631-957 .Broj učesnika će biti ograničen na 30 (po jednoj javnoj raspravi) uz obavezno nošenje maski i održavanje fizičke distance.