Slider otherpages

 • prirodni potencijali

 • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Poziv za 25. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija

Datum: 3.07.2019. 13:58

Na osnovu člana 35. stav 1. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst  (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 65. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16),

S a z i v a m

25. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, za dan 12.07.2019.godine (PETAK) sa početkom u 10:00 sati, u sali za sjednice u zgradi Općine.

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnih razreda osnovnih škola iz Općine Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2019. godinu.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o formiranju Mjesne zajednice Hrasno Gornje.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o dopunama Plana asfaltiranja i rekonstrukcije putnih pravaca na području općine Kalesija u 2019. godini.
 8. Razmatranje i usvajanje Plana jesenje sjetve za 2019 godinu. 
 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o stanju preliminarne štete od poplava koje su se dogodile na području općine Kalesija u periodu od 04.06.2019.godine do 07.06.2019.godine.
 10. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja na području općine Kalesija za 2018.godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA                                          

   

mr.med.sc.dr. Enes Idrizović

specijalista opšte hirurgije

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map