Slider otherpages

  • prirodni potencijali

  • Bogato kulturno-historijsko naslijeđe

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

E-obrasci

Datum: 12.01.2017. 00:02

Poštovani građani Kalesije,

na ovim stranicama možete pronaći sve relevantne informacije vezane za usluge koje građanima pružaju Općinske službe.

Zahtjev za prisustvo sjednici OV

Vodič za izdavanje odobrenja za upotrebu objekta

Vodič za izdavanje urbanističke saglasnosti i lokacijske informacije

Vodič za izdavanje odobrenja za građenje

Odluka o komunalnom redu

Kodeks ponašanja zaposlenika općine Kalesija

Kalesija u brojkama

Kalesija u brojkama

Općina Kalesija je smještena u Tuzlanskom kantonu u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, omeđena općinama Tuzla, Živinice, Sapna (FBiH), te opštinama Šekovići, Zvornik i Lopare (RS)

201

km2 Površina

36748

Stanovnika

22

Mjesne zajednice

Google map