Obavještenje za javni uvid u Nacrt izmjena i dopuna dijela regulaconih planova “Južna zona” i “Sjeverna zona” Kalesija

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
Služba za prostorno uređenje,
geodetsko i imovinsko-pravne poslove
Broj: 02/1-04-2-5524/21
Datum: 28.01.2022. godine

Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne općine Kalesija kao nosilac priprema izrade Izmjena i dopuna dijela Regulacionih planova „Južne zone“ Kalesija i „Sjeverna zona“ Kalesija, a na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl. novine TK“.6/11; 4/13 i 15/13, 3/15, 2/16, 4/17):

OBAVJEŠTAVA

vlasnike nekretnina, posjednike kao i sve zakonite korisnike prostora na području obuhvata Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija i Regulacionog plana “Sjeverna zona” Kalesija da izvrše uvid u Nacrt izmjena i dopuna regulacionih planova te da se uključe u javnu raspravu koja počinje dana 12.02.2022. godine i završava dana 26.02.2022. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave sve detaljnije informacije, objašnjenja i pomoć u formuliranju primjedbi se mogu dobiti kod nosioca pripreme-Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kalesija.

Nacrt plana će biti izložen u prostorijama Općine Kalesija-Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove u kancelariji broj 14, kao i na web stranici Općine Kalesija www.kalesija.ba ili direktno na linku:

https://kalesija.ba/wp-content/uploads/Nacrt-Sjeverna-zona.zip
https://kalesija.ba/wp-content/uploads/Nacrt-Juzna-zona.zip

Primjedbe, prijedloge i mišljenja o Nacrtu regulacionih planova “Južna zona” Kalesija i “Sjeverna zona” Kalesija mogu se dostaviti svakim radnim danom zaključno sa 26.02.2022. godine putem protokola Općine Kalesija ili na
E-mail: sanela.hadzic@kalesija.ba.

Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove, dana 26.02.2022. godine (subota) sa početkom u 12,00 časova u sali BKC-a Alija Izetbegović Kalesija organizovat će prezentaciju i raspravu o Nacrtu izmjena i dopuna dijela regulacionog plana “Južna zona” Kalesija i Nacrtu izmjena i dopuna dijela regulacionog plana “Sjeverna zona” Kalesija.

Pomoćnik načelnika

Mr. Zijad Kulanić, dipl.ing.geod.