Obavještenje za premije-markice zdravstvenog osiguranja za 2022. godinu

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije sa područja općine Kalesija (demobilisani branioci, ratni vojni invalidi sa procentom invalidnosti do 50%, dobitnici najvećih ratnih priznanja, kao i članovi porodica navedenih kategorija) da će Služba za opću i društvene djelatnosti, Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica općine Kalesija početi sa podjelom premija – “markica” zdravstvenog osiguranja za 2022. godinu, počev od 21.02.2022. godine u skladu sa  Instrukcijom za primjenu  odredbi Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u vezi ostvarivanja prava na premiju zdravstvenog osiguranja broj: 15/1-02-000856/19 od 14.01.2019. godine.